แก้วเอดิงเงอร์ 330 มล.

แก้วเอดิงเงอร์ 500 มล.

แก้วอัวไวซอร์ 500 มล.

แก้วอเมริกัน 0.25 มล .

      แก้วซิตี้อิดิชั่น Stuttgurt  นันแอลกอฮอล์ 0.5 มล.

      แก้วซิตี้อิดิชั่น Dusseldorf  นันแอลกอฮอล์ 0.5 มล.

       แก้วซิตี้อิดิชั่น  Berlin  นันแอลกอฮอล์ 0.5 มล.

       แก้วซิตี้อิดิชั่น Franfurt นันแอลกอฮอล์ 0.5 มล.   

       แก้วซิตี้อิดิชั่น Munchen  นันแอลกอฮอล์ 0.5  มล.

แก้วมัคอ็อคโทเบอร์ 0.5 มล.

 แก้วมัคบิทบัวเกอร์ 0.5 มล.

       แก้วบิทบัวเกอร์ 0.2 มล.

แก้วบิทบัวเกอร์ 0.3  มล.

     แก้วทิวลิป 0.2 มล.

แก้วพรีเมี่ยม 0.3 มล.

แก้วมัควาร์ชสไตเนอร์ 0.5 มล.